Ziektekostenverzekeringen zijn erg uitgebreid, dat maakt het vinden van de juiste polis soms een lastige taak, naar welke factoren kijk je?

Ziektekostenverzekeringen die door verschillende bedrijven worden aangeboden kunnen op bepaalde niveaus enigszins verschillen, maar eerst is het belangrijk om de keuze te maken wat voor soort verzekering het beste bij u past.

  • Wanneer we besluiten om een particuliere zorgverzekeringen te kopen, zijn de eerste paar problemen die we moeten aanpakken, “voor wie hebben we een ziektekostenverzekering nodig”, “hoeveel ziektekostenverzekering zal genoeg zijn” en “over hoeveel kan ik me veroorloven om er aan te besteden”.
  • In plaats van deze vragen eerst te beantwoorden en dan op zoek te gaan naar een verzekering kan je zelfs de weg nemen. Weet wat er beschikbaar is, kijk wat ze aanbieden en neem dan een beslissing. Er zijn tal van mogelijkheden om uit te kiezen.
  • De eerste keuze die gemaakt moet worden is tussen een zorgverzekering voor het gezin of een apart gezondheidsplan voor iedereen.

Het kan erg belangrijk zijn om de juiste zorgverzekering te kiezen

In een Family Floater besluit u voor een verzekerd bedrag voor de familie. Dat bedrag is beschikbaar voor alle verzekerden onder de floaterpolis. Het kan door één van de verzekerden of door alle verzekerden worden gebruikt tot aan het verzekerde bedrag bij een zorgverzekering kiezen. De premie is afhankelijk van het aantal verzekerde gezinsleden. Een gezinsdrijver kan worden meegenomen voor zichzelf en echtgeno(o)t(e), zelf, echtgeno(o)t(e) en kinderen, zelf en kinderen en echtgeno(o)t(e) en kinderen. De meeste bedrijven staan niet toe dat ouders worden meegenomen.

Voordelen

– Lagere premie dan in het geval van individuele plannen voor iedereen
– Beschikbaarheid voor een adequaat bedrag verzekerd
– Ideaal voor jonge gezinnen met een laag risico
– Alle leden die onder één polis vallen
– Omdat het één enkel beleid is, is het makkelijker te beheren

Nadelen

– Verminderde dekking voor andere leden in geval van een schadegeval
– Zou niet voldoende dekking kunnen bieden in het geval van meerdere claims in een jaar.
– Kinderen kunnen slechts tot een bepaalde leeftijd, meestal 18-25 jaar, gedekt worden door een drijverspolis, afhankelijk van het bedrijf.
– Iedereen die de maximale vernieuwing tot aan de leeftijd bereikt, wordt uitgesloten van de gezinsdrijver en het is mogelijk dat er aparte polissen moeten worden gekocht.