Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor bedrijven of professionals die professionele diensten verlenen aan klanten – denk aan accountants, financieel adviseurs, managementconsultants, advocaten, gezondheidswerkers enzovoort.

Het zorgt ervoor dat uw bedrijf kan worden gedekt tegen schadeclaims als gevolg van handelingen en nalatigheden die zijn begaan bij het verlenen van een gespecialiseerde dienst of professioneel advies *. U kunt verzekeringen zoals beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en woonverzekeringen vergelijken op Aansprakelijkheidsverzekering.com. Uw inboedel verzekeren thuis is zo gedaan en is ook een must.

Openbare aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schending van de professionele plicht. Als zodanig kunnen sommige bedrijven verplicht zijn om zowel een aansprakelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten – zoals een geallieerde gezondheidswerker die zich moet beschermen tegen de claim van een cliënt voor letsel tijdens de behandeling, evenals beschuldigingen van nalatigheid als gevolg van het wegglijden van diezelfde cliënt op de kliniekvloer.

Kortom, een aansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking, tot enige polislimieten, voor persoonlijk letsel of materiële schade aan een klant of het publiek als gevolg van uw zakelijke activiteiten *. Afhankelijk van het dekkingsniveau kan het ook de juridische en verdedigingskosten dekken die kunnen voortvloeien uit de daaruit voortvloeiende claim. Het dekt u niet voor claims van professionele nalatigheid, zoals professionele vergoeding zou kunnen.

Zoals bij de meeste soorten verzekeringen, zullen er ook bepaalde voorwaarden en uitsluitingen op de polis zijn, zoals uiteengezet in de toepasselijke polisvoorwaarden.